Foto: Imfoto / Shutterstock.com

Bolån

Bankernas bolånemarginal minskar till 1,64 procent. Det är lite utav ett trendbrott men fortsatt ligger marginalen på en rekordhög nivå.

Den lägsta bolånemarginalen noterades 2009, sedan mätningarna startade 2002. Sedan dess har den ökat stadigt år för år och nådde förra året en rekordnotering.

Marginalen minskar men är fortsatt på hög nivå

För nio år sedan låg bolånemarginalen på 0,2 procentenheter. Sedan dess har den ökat år för år men nu har det skett ett trendbrott. Marginalen har minskat från förra kvartalets 1,71 procent till 1,64 procent för årets första kvartal. Men då ska man ha klart för sig att marginalens snitt sedan mätningarna började 2002 legat kring 1 procent.

– Trots nedgången under de första kvartalet fortsätter bruttomarginalen att vara på en historiskt hög nivå, skriver Finansinspektionen.

Den högsta mätningen som uppmätts under ett kvartal var det fjärde kvartalet 2017.

Marginalen på bolån stärker konsumenternas förhandlingsmöjligheter

Att köpa bostad är en av de allra största affärer vi människor gör i livet. Men för att ha möjlighet att göra det behöver de flesta ett bolån, och gärna ett med bra villkor dessutom.

För att få ett så bra förhandlingsläge som möjligt gentemot banken presenterar Finansinspektionen, varje kvartal, bankernas bruttomarginal på bolån.

Den siffra Finansinspektionen redovisar beskriver hur mycket bankerna tjänar per utlånad kronor. Att veta vad bankerna tjänar på sina bolån minimerar kundens risk att få ett dåligt villkor.

Nya aktörer kan ha bidragit till att pressa ned marginalen

Under året har flera nya aktörer tagit sig in på bolånemarknaden. Dessa aktörer har till skillnad från storbankerna kunna pressa ned bolåneräntan rejält. Flera aktörer erbjuder bolåneräntor på låga 1 procent. Det har lett till att bland annat Nordea sänkt sin tremånadersränta, men även SEB har planer på att göra detsamma.

De nya aktörerna har lett till en ökad konkurrens för storbankerna som tidigare dominerat marknaden. Det är mycket troligt att den ökade konkurrensen bidragit till att pressa ned bolånemarginalen.